34. ABELS

Vir die vriendin gee ek nog baie om
Sy het my nog altyd beleef gegroet
Sy het haar hart oop gemaak in my verdriet
Haar familie het my ingeneem soos ʼn ou vriend
Ek het haar blanke geliefdes geken
Ek het gesien hoe het hulle haar virneerder
Al het hulle nie in die kleur politiek geglo nie
Het hulle vriende en familie dit duidelik gemaak
Hulle het haar gelos met ʼn nuwe Suid Afrika blommetjie
Die blommetjie moes toe maar self op kom
Die vader, vriende en familie het ʼn skaduwee geword
Hulle harte was te wit of te swart ingekleur
Maar hierdie blommetjie was van hulle saad
Sy is ʼn nuwe begin vir ʼn nuwe Suid Afrika
Ek hou haar van veraf stêredop as sy skitter
Soos ek die beskaamde skaduwees dop hou
Want dit is hulle bloed waar op hulle trots behoort te wees
Sy is ook dan hulle bloeisel in die nuwe blomtuin
Want julle het dit moontlik gemaak om Patricia lief te hê.

05/09/2004