56. BEESTE VIR WORTELS

Ruil die beeste vir wortels
Die siener het oud geword
Die beeste het die land vol gelam
Dit is net die vlei wat duur word
En die melk se duursaamheid bly die selfde
Want net soos die mens kan die land net soveel dra
Die boere het teveel geword vir die beeste
Hulle moet na hulle nasate teruggaan
Terug na die wortels van hulle herkoms
En weer ʼn nuwe land gaan kweek
ʼn plek waar ons weer ons wortels kan inslaan
En waar die nuwe Afrikaner beeste kan wei
Waai in die wind wortelsaad
Waai oor die vlaktes van donker Afrika
Ons as mens heet net ʼn ossewa tuiste
Ons moet weer voortrek na ʼn nuwe vryheid
Die Afrikaner was nog altyd ʼn pionier
Ons moet Afrika koninglik bekleed en voed
Dan sal die boer ʼn oomblik rus vind
Dan waai die wind weer ons wortelsaad
Waai dit oor die donker vlaktes van die ruimte
Ons as mens heet net ʼn ossewa tuiste
Ons moet weer voortrek na ʼn nuwe vryheid
Die Afrikaner was nog altyd ʼn pionier
Ons moet die ruimte koninglik bekleed en voed
Daar sal die boer uiteindelik sy rus vind
In die blommetuin van die uitspansel
Daar sal die mensdom sy lig en rede vind
As die boere en tuiniers van die heilige skepping.

12/09/2004