44. BEHUISING

Daar mag nie baie goeie huise wees nie
Maar die self eienaarskap is hoog hier
Ander lande huur hulle plekkie in die Son
Die ou kultuur van self bestaan is dood
Want ʼn nuwe huur ekonomie het ontstaan
Al besit ons die kaart en transport
Sal ons nog duur belasting en vir dienste betaal
Selfs ook vir die wat op ʼn waglys is
En selfs vir die wat ʼn nuwe kultuur aanleer
Moet ons die infrastruktuur in plek hou
Want ons moet nou in ʼn nuwe nasie belê
Sodat hulle ook kan groot word
In hulle gees, woord en daad
Sodat hulle ons goeie rente kan gee vir ons belegging
Anders gaan die hele besigheid met ons ten gronde
Nuwe huise en dienste kos die arbeid se geld
Sonder werk en ʼn groeiende ekonomie
Sal hierdie huisies in armoede kwyn
Ons moet almal eers swaarkry en vas byt
Ons kan nie die mark uit pyn nie
Net vir die gemak dat ander ons skuld nie
Die waarde lê by jouself nie in ander nie

07/09/2004