16. CLAN CHATTAN

Ons is die tweede grootse familie in Skotland
En moes veg om ons identiteit te behou
Die Clarks was letterlik die skotte wat kon lees en skryf
Dit is ʼn ou beroepsnaam van die familie
Ons eerste lojaliteit is aan die Skepper dan die familie
Die familie is weer lojaal tot die mensdom
Dit is die basiese lojaliteit van bestaan
So is die Afrikaner ook ons familie
En ook die mensdom gun Hull ʼn bestaan
So het die Skepper ons laat verstaan
Want as die familie ondergaan
Sal die beskaafde mensdom vergaan
Enkele siele sal sineloos wandel
Want dit is ʼn holistiese skepping
Ons kan nie ʼn god op ons eie wees nie
Maar die individu is God se Temple
En so is God die skepper daar van
En die familie die Temple se fondasie
En die gemeenskap die Aarde waar op dit staan
En die Aarde is deel van die uitspansel
Van God se skeppingshand.

01/09/2004