1. DAPPER HART

Ons is nie bang vir verandering nie
Ons bring dit soms voort
Met net ons mond en woord
Terwyl die banges ons met die swaard aan hoor
Want geweld skiet kort aan die intellek
Dapperder as Dawid is die woord
Want hy het nie die slingervel nodig nie
En daarby maak hy van ʼn reus ʼn mens
Want dapperheid is naaste liefde
Om deur gevaar te gaan met net rede
Dit is die naaste liefde wat ons ʼn held maak
Want dit is te maklik om geweld te pleeg
Want daar is min rede daar aan verbonde net vrees
En vrees kweek aan sy onderdane weer geweld.
Dit is ʼn volmaakte bose kringloop sonder vrede
En daar is geen dapperheid daar aan verbonde nie
Daar om is my hart en naam spies dapper
En die spies van liefde.
ʼn Druïde van Kelte, Picts, Vikings en Germane,
Want die Suid Afrikaner ook uit hulle gemaak.

23/04/2004