2. DIE “CLAN”

Verwag jou nie noodwendig in ʼn kilt nie
Maar ʼn boer het eens gesê
“Laat net een donder lag”
Maar so met tradisie versterk die familie kultuur
Soos die Skotse “Clan” kultuur.
Ken jou herkoms, familie simbole en tradisies.
Bevorder koësie en neem ander onder jou vandel
So saam vorm ons die Afrikaner
Ons het as sleutel ʼn Europese geskiedenis
Ons kan dit nie miskyk nie.
Ons het ook ʼn Boere geskiedenis
En ons kan dit nie miskyk nie
Maar ons het ʼn nuwe toekoms
En ons kan dit ook nie miskyk nie.
Ons nuwe krag is in ons familie
En die wat by ons staan.
As ʼn familie nou saam staan nie
Sal ʼn volk ook nooit saam staan nie
En vandag is ons familie orals
Versprei oor die kontinent en oorsee
Ons kan hulle nie miskyk nie.
Om almal saam te vat
Moet ons ʼn nuwe tradisie skep
Vir ʼn nuwe blink toekoms.
Dit van die Afrikaner se droom
‘N nuwe Afrika Renaissance
Die ou tradisies het hulle doel gedien
Ons moet nuwe leiers vind
En so ʼn familie fondasie bou
Die van ʼn nuwe Afrikaner.

08/04/2004