31. DIE EGIPTIESE KONNEKSIE

Daar word gesê ʼn Egiptiese leer het gedros
En die mans het toe met Boesman vroue omgang gehad
Die volk het toe vir ʼn rede deur die mere
Van die noorde na die suide oor ʼn tydperk getrek
Tot dat hulle hulleself op die suid punt van Afrika gevestig het
Dus leie hierdie legende Hottentotte en hulle familie as Afrikaners
Hulle heet die kennis van die oudste lewende mens ras
Tot die kennis van Afrika se eerste groot beskawing
Hulle vriendelikheid en taalgebruik bring vreugde
Maar die dronkenskap en geweld bring smart
Hulle verteenwoordig die nuwe Suid Afrika
Miskien nie deur die huidige politiek en tyd nie
Maar beide swart en wit is op die einde maar kleurling
Met tyd sal die nuwe nasie dit nog uitwys
Dat ons almal die selfde voorvaders heet
Van die eerste Adam tot die’ daarna
En op die eiende die’ wat so bemoedigend Afrikaans praat.

05/09/2004