28. DIE ROBIN HOOD SINDROOM

Dit is die sindroom van minder bevoorregtes
ʼn onbeskaafde menslike siekte van die denke
Want dit sinnebeeld dat die bevorregdes ook geweldadig is
Daarom kan daar met geweld voortgegaan word
Die sogenaamd minder bevoorregtes sien dit as hulle reg
Hulle tuis gemeenskap bevorder dit
Hier die Robin Hoods kry ʼn hoë aansien en word beskerm
Maar waag die selfde persoon dit in hulle gemeenskap
Dan bosberaad die selfde gemeenskap op
En neem somer die reg in hulle eie hande
Maar die bevoorregtes is van dag beskaafd
Want die regering kyk na die minder bevoorregtes
Maar die regering moet almal beskerm
Dit beteken nie dit gee die regering die reg
Om die Robin Hood Sindroom te bevorder nie
Want die Robin Hoods bou nie die ekonomie nie
Hulle verwoes dit en breek dit duidelik af
As hul so onder goedgesinde toeriste maai
Het die gemeenskap twee waardes
Een stel vir die bevoorregtes
En ʼn ander een vir die minder bevoorregtes
Of geld die wet nog steeds vir die hele gemeenskap?
Dan hoekom het die Robin Hoods hoë aansien vir hulle werke
Kan hulle gemeenskap dit nie konstruktief dit verdien nie
Soos in ander minder bevoorregte lande nie
Of is dit die nuwe kultuur waarop ons ʼn nasie bou?

05/09/2004