9. DIE ROMEINE

Ken julle vir Asterisk’s en Obelisk’s?
Gee aan die Skepper wat die Skepper toekom,
Gee aan Caesar wat Caesar toekom
En toe gee die Kelte die Romeine hel.
Laat hulle weer ʼn muur bou om ons uit te hou
Maar wie is vandag die Romeine?
Hulle is die wat alles versoen
Deur om die minderheid oor te sien.
Die volke laat ontbind as ook hulle tradisies,
Hulle maak dit moeilik vir globale individualisme
Waar die individu sy identiteit verloor.
Hier word jy net ʼn nommer en staan in ʼn ry
Om meganies gegrosseer te word,
Hulle gee nie vir die menslikheid om nie
Hulle vergeet ons is deel van vrye natuur.
Dit is wanneer ons ons beroep aan die Kelte,
Die Asterik’s en Obelisk’s van vandag
En die menslike towerdrankie van individualisme.
Die kollektiewe demokrasie met sy rekenaar prosesse
Moet nou aan die demokratiese individualisme tekene gee
Waar ons die individuele kreatiwiteit van die Mens kan uitleef.

17/04/2004