3. DIE VOORSITER

Kies vir julle ʼn hoofman of vrou
Op die bekende demokratiese beginsel.
Hulle is nie daar om mense te beheer nie
Hulle is daar om die familie te dien
En te help om sake op te los,
Dit word gedoen saam met bejaardes en wyses.
Ons glo tog in individualisme
Binne die familie verband
Ander gelyke familie poste
Kan vir die doel geskep word
So dat almal kan bydra.
Al kook hulle tradisionele kos
Of skep of dra tradisionele kunsstukke voor.
Maak ʼn huis vir die familie
Soos die Portugese “Casa Da Porto”.
Leer van die ou wyse nasies
En wees oop vir die hele familie
En vir alle vriende op ʼn gelyke vlak.
Leer van die skotte om ander in te neem.

08/04/2004