21. DIE WILDE WESTE

Hier skiet ons sonder om te praat
Hier slaan ons sonder om te praat
Hier betaal ons sonder om te praat
Hier gee ons ons besittings oor sonder om te praat
Hier vlug ons sonder om te praat
Hier bou ons vir onsself tronke sonder om te praat
Hier kyk ons weg vir kriminele dade sonder om te praat
Dan praat ons nog van die vryheid van spraak
Is dit dan nie die kriminele wat vry is nie?
Is hulle stem en dade aan bewind?
Waar is die sheriff? Nou praat ek nie van die balju nie.
Waar is die persone wat die plaaslike mense
Ingestem het om hulle te beskerm?
Onthou die polisie en regslui word vir bitter min aangestel
So word hulle saam beskou as die probleem
Hulle aanteling word met rooi lint vasgebind
Ons weet nie wie trek daar aan die meeste nie
Die unies of die politici nie?
Maar ons weet ons het ʼn sheriff nodig
Een wat vir die plaaslike gemeenskap kan opstaan
En een wat deur die gemeenskap ingestem is
Een wat hulle onmiddellik kan afdank
En een wie hulle op meriete weer kan instem
Dit geld vir die gemeenskap se regbeskermer ook
Want ons lewe mos in ʼn wilde weste
Maar hierdie weste het geen plaaslike mense
Regtig ʼn stemreg en vryheid van spraak nie
Jy maag praat maar wie hoor jou vryheid?
Vryheid is nie demokrasie nie
Vryheid is ʼn menslike reg
Volgens die verenigde nasies
En kan nie sommerso
nasionaal uitgestem word nie.
Die gemeenskap soek hulle vryheid.

02/09/2004