74.       DIE KRUISTOGTE         

Ons identiteit is nie ʼn kruistog nie
Ons maak nie oorlog met ander volke of nasies nie
Ons glo aan die liefde van ons medemens
Ons sal net veg om dit te behou
Daar kan net een Skepper wees
Maar Hy kon met ons almal gepraat het
Tale en kulture is nie vir Hom grense nie
Grense word net deur die mens gemaak
Net die individuele kruistog bestaan
Wanneer ons eie duiwels beveg
Ons oorwinning is die ewige lewe
Die kruistog heet ʼn groter prys
As ʼn kruistog teen ander volke
Oor geloof, kleur of kultuur
Dis waar ons die Skepper verloor
Vir die duiwel se verwronge ideale
Want so veg ons nie op die regte plek nie
Ons het ons so met wêreld se dinge afgelei
So kan ons net die ewige dood erf
Maar met die liefde vir die Skepper
En liefde vir die skepping en naaste
Kan ons volke in vrede leef
Ons moet maar vir ons siele veg
En nie vir ʼn ideale wêreld illusie nie

20/09/2004