22.            FAMILIE MOORD

Hoe verwag ons wat ander dink en voel
As ons self so dink en voel?
Ons sien die wêreld op ʼn eiende
Ons sien net ʼn hemel wat oor is
Of ons sien geen God nie
Dan sien ons geen rede vir die lewe nie
Maar ons wil dan ook vir ander sien
Juis daardie ander wat so naby aan ons is
Ons gedagtes wil hulle vroeg hemel toe bring
Ons gedagtes wil hulle verlos van die lewe
Of ons wil net nie alleen dood gaan nie
Wie is ons om so God te speel?
Wie is ons om te weet wat ander dink en voel?
Wie is ons om net enige lewe te neem
Nie net onsin nie maar die van ons dierbares?
Hoe kan ons oor ander besluit
As ons nie oor ons self kan besluit nie?
Ons gun ons self nie die lewe nie
Om dat die wêreld dit vir ons moeilik maak
Maar jy word die vryheid gegun
Om vir jouself te dink en voel
Maar jy gun nie dieselde vryheid vir ander nie
Is hierdie eie wyse idealisme nie ʼn probleem nie?
Dan vermoor ons liewers goedsmoeds
As om hulle ʼn vrye keuse te gee
Voor ons ons self vermoor oor ons dade
Dit is asof regte individualisme nie ʼn faktor hier is nie
Die ander het nie die reg om vir hulle self te dink nie
Die verskil in denke word nie gesien as ʼn menslike
Eienskap nie maar deel van ʼn verskriklike onderdrukking
ʼn Onderdrukking wat die betrokke individu propageer
Want hy of sy was so geprogrammeer
Om nie te besef dat elke mens uniek is nie
Wat die ware individualisme formuleer
Dit is tyd dat ons ons herprogrammeer
En dat ons leer van die verskeidenheid van die mooi lewe
Dit is te vinde in die ware liefde vir jou medemens.

03/09/2004