30. GEMEENSKAPSPOLISIE

Wat die gemeenskap nie verstaan nie
Is dat die regering se polisie diens
Nie op sy eie effektief kan werk nie
Dit help nie ons maak net wette nie
As die wette die polisie in gevaarstel
Of die polisie so ver arm
Dat hulle self moet steel en moor
Soos die Robin Hood Sindroom nie
Ons mag wette hê maar waar is die regsdienste?
Waar is die howe en hulle agterstand
En waar is die tronke en hulle begrotings?
Ons kan nie die hele land toesluit nie
Of moet ons ʼn skandsmuur om ons grense bou
Die dag het aangebreek vir die gemeenskapspolisie
Dit is nie ʼn aangestelde polisie in uniform nie
Dit is die man en vrou op straat
Hulle moet nie tevrede wees met kriminele dade nie
Hulle behoort nie weg te kyk en op vlug slaan nie
Hulle is nie meer die toeskouers van die stelsel nie
Hulle moet die regering aan vat
Hulle moet by die struktuur betrokke raak
Hulle moet hulle demokratiese stemreg ys
En dit doen plaaslik as nasionaal
Hulle moet die sake aan handig maak
Die skuldiges uitwys en arresteer
Hulle moet nie dat die regering hulle versteur nie
Stem die spul uit en kry nuwes wat iets wil doen
Vorm ʼn beweging wat die werk sal doen
Want solank as die skuldiges by ons skuil
Of onder die regering se vaandel skuil
Sal hulle ons met hulle dade terroriseer
Gee hulle die medisyne terug met ʼn werkende wet
Gebruik jou stemreg doel bewus om dit te bevorder
Moet nie dat ʼn paar verskuilde agendas julle voorsê nie
Die demokrasie moet luister na die gemeenskap
En die ware polisie lê in die gemeenskap self
Nie agter die regering en ʼn uniform nie
Hulle werk net vir ons en is verantwoordelik tot ons.

05/09/2004