1. HAAT

Ons haat uit domheid
En min is slim om dit te verstaan
Dat liefde haat op die einde oorwin
Al vat die wat haat lank
Of maak jou einde
Om die krag van liefde te besef.
Want na haat kom verwyd
Soos rou van die dood van jou naaste
Maar met liefde kom heerlikheid
Dit is die fontein van die lewe
En die bron van ewigheid.
Wees lief vir die mens en sy versoekings
Maar wees liewer vir die waarheid
Want so sal jy jou pad terug vind.

16/04/2004