15. HOOFWEGMAN

Op die pad van emigrasie is die hoofwegman
Hy neem die taal na ʼn ander kontinent se land
So vestig hy ʼn nuwe klein kultuur
ʼn klein identiteit wat net behoue wil bly
En so die taal se vooruitgang kan die taal behoue bly
Daarom vind ons die kos by die digter
Wat die liggaam voed van die skrywer
Dit is die liggaam van die gemeenskap
Wat die taal weer voed of laat kwyn
Daarom is die kos van die digter ʼn debat
En die liggaam van die skrywer ʼn plan
Om die liggaam van die gemeenskap te laat behoue bly
Die hoofwegman gee weer die liggaam aan ʼn nuwe kultuur.

01/09/2004