49. LEER ONS NOG AFRIKAANS?

Leer ons nog Afrikaans
Of het dit ʼn sangster taal geword?
Die woord bendes is te Afrikaans daarvoor
Ons moet dit in die taal sê waar in gepraat word
Ons naai mos meer as klere
Ons dink mos meer as net doos-wyn
So trap ons die baie sukkel van die taal
As of die taal nie sy eie woorde het nie
En as of digterlike vryheid nie bestaan nie
Om nuwe ordentlike woorde te skep nie
Leer ons dan nog Afrikaans
Of gang ons teen die waarheid op
Dat die Afrikaner ʼn taal gangster geword het
As ons hulle sien vloek en beledig
En hulle kragwoorde sien ondersteun met vuishoue
Soos “Praat Afrikaans of hou jou bek.”
Dit is maar net gangster taal
Dit is nie meer ʼn Afrikaner volk nie
Wat trots op hulle taal is nie
Want hulle kon dit so nederig uitdruk
In die stem van Suid Afrika
Of in die grootse gebed van God
Die taal het arm geword
Gee dit ʼn bietjie brood boemelaar
En dan word ons weer ʼn volwaardige volk.
Want die taal het lag gedaal
Ons moet dit hoog optel
Dan sal die nuwe volk ontwaak.

08/09/2004