61. LIEFDE

As ons die Skepper se volk is
Is ons ʼn volk van liefde
Ons sal nie teen die skepper diskrimineer nie
En net die tuiniers wees van die natuur
Ons kan nie teen die skepping diskrimineer nie
Ons kan net teen ons aksies diskrimineer
Van die begin af was ons maar net tuiniers
Soos Adam in Eden is ons in hierdie ruimte
Soos Adam naak was moet ons liefde naak wees
Dit is wanneer ons diskrimineer
Wanneer ons die skaam klere aantrek
Dit is wanneer ons vir die Skepper wil oordeel
En ons as volk tot een man sal verdeel
Soos by die toring van Babel
Sal ons diskriminerende tale praat
En sal ons te trots wees en status bo ander opbou
En dan die minderes verag en uitmoor
Dit is wanneer ons met naakte liefde na hulle moet kyk
Wanneer ons weer as een volk ʼn eenheid sal word
Dit is wanneer ons met nederigheid ons lot aanvaar
Dat ons net so goed is soos die miserabelste mens
Ons moet hulle vergewe met naakte liefde
Want liede is die fontein van die lewe
En die wat nie kan vergewe nie is dors
Ons kan nie so diskrimineer en die woestyn in vlug nie
Ons moet die tuinbou by die oase van liefde
So dat die Skepper kan kom en ons naaktheid kan sien
Sodat ons van die vrugte van die ewige lewe kan eet
En nie met die diskriminerendekleed die woestyn in vlug nie
Want dit is hy wat teen die Skepper diskrimineer wat daar woon.

16/09/2004