42. MAPLOTTERS

Ons maak maar almal dieselfde foute
Dat ons ons familie plase verdeel
Sodat ons kinders op eindig met ʼn plotjie
N’ stukkie grond te klein om op te boer
En ʼn stukkie grond te duur om te onderhou
So boer ons ons self die armoede in
Daar was nog nooit genoeg plase vir almal nie
Want ʼn plaas is om die nasie te voed
Net ʼn paar mense kan groot grond besit
Maar die ware reg is nie met kaart en transport nie
Hulle eerste reg is nie mag en rykdom nie
Hulle reg is om voedsel te oes vir die nasie
Hulle reg is om minerale ook so te ontgin
Hulle reg is om hulle bronne met die nasie te verdeel
Want die nuwe volk gee jou die reg
In ruil dat jy is die beste om dit so te ontgin
Nie jou reg om die nasie te verarm nie
Wanneer jou bronne, oeste en geld oorsee gaan
Grond is nog altyd huurkoop van die nasie
Want hulle bestaan is daar op gegrond
Dit help nie ons verdeel dit in ons ekonomiese plotte nie
Dit help net wanneer die grond ons almal kan voed
Want ʼn revolusie broei op ʼn leë maag
Dit gee nie om vir jou kleur of geur nie
Dit gee vir die meerderheid om
Wat met hulle arbeid verstedelik
Sodat genoeg grond oorbly in jou hande
Want geen stad gaan sonder oeste nie
Iewers is daar ʼn plasie wat hulle voed
Maar die plasie kan nie al die mag hê nie
Om hulle uit te honger en te hied en gebied nie
Net om hulle eie wild te hê
Want dan sal die leërs van die stad uitkom.

07/09/2004