76. PATRICIA EN VEE

Ek sien ook die veelkleurige tuin
Van Asië in die land van Afrika
En later sal die wêreld ook so lyk
Vol bloeisels van kleur en nie net wit of swart nie
Ons kan dit reg kry as ons mekaar kan respekteer
Ons mense regte en verskille op ʼn individuele vlak
Ons moet waak om in ras, etniese, geloof en seksisties
Groepe in op te deel en mekaar dan so vervolg en magteloos laat
Net as een kleurvolle mensdom kan ons die toekoms die ruimte in
Net as een kleurvolle mensdom kan ons weer vrede onder mekaar hê
Sommiges mag nou in gedagte mik na die toring van Babel
Waar die volke en tale volgens legende die mensdom
Uitmekaar laat spat het reg oor die wêreld
Maar hulle moet liewer mik na ʼn nuwe wêreld eenheid
Die nuwe Temple wat die SEUN agtergelaat het is in die liggaam
Die troon van die Heilige Gees ken nie die verskil onder mens nie
Die vroue en nie-Jode word so ook in hulle eie allerheiligste toe gelaat
So in die liggaam en die inner siel en gees het almal weer een geword
Ek as mens kan nie vir die Heilige Gees voorskryf wie reg of verkeerd is nie
Maar ek sal sy werk in die gedagtes en werke van my medemens herken
So moet ek my Skepper en sy skepping respekteer en lief hê
So moet ek my medemens respekteer en lief hê soos my self
Want die toring van Babel is verby en ʼn nuwe mensdom het gekom
En so moet die Afrikaner hom verlos van sy aparte droom
En wêreldse kroon dat hy of ander alleen die uitverkorenes is.

12/11/2006