18. REBBELIE

Na vierhonderd jaar se rebelleer
Sit die skotte die Vikings ter see
Die Engelse verkrag die nasie toe dikwels
Honderde jare voor die boere oorlog
Die skotte rebelleer weer met dapper hart
Hulle word so magtig geag dat die Engelse
Hulle by die koninklikes introu
Om so beheer oor die mense te kry
Hulle soldate word van toe af
Heel voor in die slagveld ingestuur
So moet hulle duur betaal
Om hulle identiteit te behou
Tot van dag toe is ʼn Skot nie ʼn Engelsman nie
Daar is ʼn rebellie as jy hulle so noem
Hulle is maar die Boere van die hooglande
Daar waar die mis wandel
En die romeinse leërs verdwyn
Agter die mure wat hulle gebou het.

02/09/2004