24. SELFMOORD

Soos ʼn individu was depressief en in pyn is
So kan ʼn nasie depressief en in pyn wees
Dan van ons desperate dinge aan
Wie vir beide die gevolge na selfmoord neig
Maar entlik is dit ʼn kreet na hulp
Wanneer die eie kognitiewe stelsel onvoldoende is
Dit is wanneer die bestaan nie meer sin maak nie
En daar nie ʼn uitweg uitgewerk kan word nie
Dit is wanneer ons voort ploeter soos ʼn masjien
Onder ʼn donker grysheid sonder sonlig
Dat ons net die sleg te kant van die lewe sien
En dat die ander goeie helfte die medisyne
Verder word wat ons ken net ons slegte tuiste
Want ons is nie tevrede met die wêreld nie
Ons wil alleenlik net ʼn goeie wêreld hê
Nie die huidige dubbelsydig een nie
Toe verwer ons hierdie wêreld
En bou toe net ʼn slegte een
ʼn Hel waar ons verlos wil word
As ons tog net die ander pad kon gekies het
Die pad na die positiewe en goeie wêreld
Dan kon ons die slegte wêreld uit balanseer
Dan kan dinge goed ook gaan
Dan is daar ook voorspoed
Dan het die nasie rede vir bestaan
Dan het ons ʼn droom van hoop
God het nie gesê ons lewe in die hemel nie
God het nie gesê ons lewe in die hel nie
Daar is net gesê ons moet werk en die goeie verdien
Daar is nie gesê ons moet ander afkraak nie
Of die fondamente van ander nasies afbreek nie
Daar is gesê wees vir jou naaste lief soos jouself
Daarom is selfmoord nie die self liefde nie
Maar ʼn ontevrede poging van die skeppings gebod.

04/09/2004