19. STUART

Hoe het jy ʼn volk verdeel
Toe daar die koninklike troue aanbreek
Die rebellie was sterk om hulle intensiteit te behou
Die kultuur veg toe vir sy bestaan
Anders as om in ʼn unie opgeneem te word
Dit beteken nie dat hulle die mensdom nie iets gun nie
Want die familie is die fondasie van die individu
En die individu is weer die mensdom se realiteit
Die realiteit is individualisme van vryheid
Dis hier waar die individu sy volle waarde vind
In die vryheid van sy kultuur en gemeenskap
Vind hy vryheid in holistiese individualisme
Dan verbind hy hom aan die wêreld orde
Die samelewing van die mensdom
Dit is die selfde vryheid waar na  die Afrikaner smag
As om somer so in ʼn unie ingetrou te word.

02/09/2004