41. UIT ONS PLASE UIT

Dit is die Boesman veld wat ons so amokslaan
Ander het dit oorgevat met assegaai en skild
Ander het dit weer vir ʼn paar beeste veruil
Nou het die hottentotsgod die kaart en transport
Want wie het eintlik die besitreg?
Ons is arm omdat ons nie wil deel nie
Daar sal oor een soort nog altyd getwis word
Omdat die’ land ʼn blommetuin is
Moet die eienaarskap dit weerspieël
Want net as ons die grond kan deel
Deel ons aan die vrugte van vryheid
Dit is die ou aardedop van een soort
Wat wel die grond ontgin het
Het hulle ook dorings in die harte gekweek
Harte wat nou dorings moet uitroei
Voordat ons weer op die grond kan oes
Harte wat nog moet leer om te deel
Om weer ʼn nuwe nasie hier te grond
Ons het dit met die Britse setlaars gesien
Hoe hulle gesukkel het om die grond te bewerk
Ons kan weer suksesvol wees as ons mekaar kan leer
Leer dat ons een boere nasie is
Wat die grond goed kan bestuur
Ons moet ons hardkoppigheid los
Die een soort oes gaan ons duur kos
Want ʼn diverse boer het ʼn plan
Maar net een soort oes gaan ons verwoes
Wanneer die doring harte haal slaan
Want hulle vind dit reg as hulle jou bedreig
Omdat hulle pyn net soos die boer sin wil wees
Daarom in hulle gees is hulle ook boere
Wat ook hulle nuwe boompie wil plant
Ons kan nie al die grond vir een boom hou nie
Want die wêreld se ekologie werk nie so nie
Die ander sal vermeerder op ons rug
En hulle sal dit met mag afvat
Maar deel met verskeie bome
Dan vorm jy ʼn gelyke eenheid
Wat jou grond en saak verstaan
Teenoor ʼn paar yl doringbome
As hulle dieselfde het om te verloor
Sal hulle saam met jou stamvas staan
Dit is tyd dat ons saam met hulle in die wind buig
En ʼn bietjie grond opgee vir nuwe wortels

07/09/2004