50.        DIE AFRIKANER

Mense hou moed
sit die taal op die kop soos ‘n hoed
en beskou dit as almal se goed
dan verwyder ons die oorlede roet
en vind die taal weer spoed.

Afrikaans is ‘n moedertaal
uit die Afrikaner se kraal
wie ken geen verskil
tussen vlees en skil
ons praat dit almal, kom wat wil.

Jy is uitgebroei onder die Afrika-son
al oorheers die taal van Londen
is jy inheems deur almal gegroei
al het sommige jou net vir hulle geboei
nou is jy lekker los en kan weer groei.

15/4/1998