54.        DIE FOUT

Vroumense beteuel
julle wat die harte steel.
Vasgevang is julle in 'n kasteel
en bak familiekoek met dun meel.

Vasgevang is julle lammersoë
sonder verweer is daar geen vertoë.
Hulle speel die houer sport
want alles gaan na die fort.

Hulle bou toe saam 'n plan
en trou toe met die ram,
tot dié bedaar in die huislike raam
met 'n beker rum.

Fout blaas hulle dan die beuel
en gaan rou by die meul.
Julle is dun gesaai
en moet maar die self beteuel.
Daar was ander maar julle wou nie maai.