48.        DIE JEUG

Dit kom nie net met tyd,
raak maar die gedagte kwyt
sonder om ander te verwyt
en net vorentoe te kyk.

Sommiges raak jaloers
en dink dis desmoers,
'n snaaksigheid van desdoers.
Sê nou in wat se koers?

Jonkheid het die spruit ontgin
dit is daarom van nie te min
want baie is reeds oorwin
met verantwoordelikheid bemin.
So is 'n beter stelsel beding
want die ou stelsel is te min.