65.        DIE MYN

Hande skud nog in die oopgroef
dit het lankal die siel beproef,
die kerse in bruinpapier toegedraai.
Steek die pen in en sê, "Ai!"
Steek in die koperpit en raai
watter gat se stopsel gaan waai.

Hier kom iemand met 'n vuurstok
niks wil dit dood, wat 'n skok
as hulle hardloop soos dassies na die trok
wat uitjaag onder 'n donder klank.
So kom nader gejaag 'n stukkende rotsbank,
vind sigaret en bril dit glimlaggend geskik.

Die waaghalsige mense
maak leeg die pense.
Sit op brandstof
wat glo nie sal ontplof.
Bewend vind die kinders
liewers vrede in ma se kombuis.