58.        DIE SIELDIEF

Vasgekeer, hoe kan ek wegkom,
dit wil sê, kan ek of wil ek?
Wie sal ooit weet maar die bek
wat my ewe vrae, maar hoekom
kan een van vyf so ver sien
dat sy ook die filosoof bedien
met sy eie vak en medisyne?
Dat ek wonder, kry ek die ma lief of jammer
en hoe sal dit ooit te wete kom met die sieldief
wat my hart nie laat wegkom nie
en my vaskeer tot ek soos sy sien.
Al is ek maar net 'n toeskouer
en kry die ouer se koue skouer
klou die kleinding aan my liefdesvinger.
Kry sy dit ooit reg vir nog 'n ouer
was ons liefdesprobeerslag teenoor haar louer.

12/8/1996