40.        DIE SKILDER

Hy kyk na 'n leë doek
na 'n toekoms wat soek
en verfkwassie skryf 'n boek
van 'n tyd net om die hoek.

Maar dit ruik na 'n snoek,
elke vraag aas die hoek
Dit is 'n visser wat so doen,
ook nie uitgebroei onder 'n kalkoen.

Julle lewe in 'n dun ballon
dit wil gepas wees soos dit kon
Maar ek is nie dieselfde non
eendag gaan die wêreld ontplof met 'n kanon.
Hulle kan maar uitstel
maar dit is die oorsaak wat kwel.