68.            SPIKKEL

Koue kloue en graskuil,
sit dit soos 'n kluit, die grasuil.
Minder word die hesend gehuil-huil
en skaars is die maats wat in die lug seil.

Jong kloue sak neer tussen die grasvlei
en die snawel word deur die tooisel gelei.
So word gespikkelde vere gevlei,
met groot oë word die vlerke gesprei.

Donker word die huilende aand
en dowes sien geen verband
van die siklus sonder verbod
vergaan lewens aan ons hand.
Die kloue hou die pes in toom,
maar gif is geen outonoom.

20/11/1989