61.            VUURKELKIE

Donsend gons dit vir brandewyn,
dit is ‘n vaart per boot
soms per lug of met die pad.
Maar dit is hier teen laaste lig,
sodat die krat die aand verlig.

Gooi uit die vlam se wyn,
skink dit tot onder die glas se lyn
en laat dit stadig verdwyn
tot die sterrelig begin te kwyn.

Julle staan altyd so duur
daar gelyn teen die muur,
dan brand julle ook soos vuur
en laat die man se oë gluur.
Maar hy kan dit nie verduur
want die kelkie is veels te duur.