44.            WOORDE

Met waarheid se liefdeswoorde,
word ons God se liefdesmense.
Wees reg met woorde en liefde,
dan is dit hemel op aarde.

Daarsonder wil ons God wees,
wil bou sonder wysheid,
wil sonder die self kennis maak.
Wil fondasies bou op 'n erf wat sweef.

Die wêreld is doof,
hulle verstaan nie die aarde nie,
blind vir die boom van kennis.
Stom is hulle wat klou aan ou goed,
vandag en gister se geskiedenis.

Ons is vir 'n rede op aarde,
om 'n sielvrug te skep van die ewige lewe
vir die boom van wysheid.

15/07/1989