83. BESTUUR JOUSELF EN EET REG

Uiteindelik na al die harde jare het ek begin om my sukses te bereik
Dit is nou wel jare dat ek laas in die Hospital daarvoor was
Maar met die verloop het ek ook duur lese geleer
Dat jy jouself gedurig moet herontwerp en evalueer
En moet ook leer om foute opgespoor en gedurig reggemaak
Dan moet jy ook op jou hoede wees om te verhoed dat hulle weergebeur
Dit is eerstens belangrik dat die individu in hom of haar self moet glo en lief hê
Voordat hulle self die Vader die Skepper en die Skepping kan lief hê
So moet jy die Skepper en Sy Skepping wat evalueer getroud volg
En moet al jou naaste onder die Skepping net so lief het as jouself
Want in die verlede en nou is dit die individu wat die Skepper beïndruk
En nie die saamhorigheid van groepe wat vir Hom besluit nie
Daar is teveel mense wat SY naam gebruik vir mag en rykdom
Want hulle wil nie onderdane wees nie maar wil sy mag en rykdomme hê
Want selfs die groepe wat sy naam wel gebruik sal jou vervolg
Terwyl jy hulle as medemens en Skepping ook moet lief hê
Maar moet nie mense volg nie maar volg net die Skepper
Daarom preek ek nie vir die Heilig Gees nie maar verwys na Hom
Ek as mens selfs hoe goed, liefdevol en mooi kan nie son perfek wees nie
Dit is hoe jy valse profete sal uit ken want hulle is reeds perfek
En hulle Sal vir die Skepper en die Heilige Gees praat met hulle mag en rykdomme
So moet jy altyd in beheer wees van jou onderdanigheid en waak vir die wee
Sodat die Vader die Skepper jou ware waarde kan verstaan onder al die mense
Sonder dat hulle vervolging, groep druk, mag en rykdomme jou beïnvloed
So moet jy jou reg bestuur medies, psigies, geestelik, fisies en daar voor reg eet en lewe
Want sommige dinge soos kos kan jou toestande verbeter of vererger
Stel lyste op van alles wat goed is en van dit wat jou pla
En maak seker dat jy dit vir die dokters en ander wat omgee ook se
Dan kan hulle later ook nie se hulle het nie geweet nie
En jy het dan ʼn goeie rekord om van af te werk met jouself
Bou jou selfstandig verantwoordelik met positiewe liefde op
Want wees bewus daar is negatiewe liefde waar haatlike mense jou besit
Selfs die heerser van totale haat kan nog sy beste onderdane lief hê
Onthou om jou altyd positief en kontant positief te motiveer al is ons nooit perfek nie
Want elke klein bietjie sukses vorentoe maak jou net nader aan goeie perfektheid
Maar dit is jou eie doel en werke wat vir die Skepper tel al verval jy ook soms
Maar behou altyd die goeie, staan weer op en verbeter jouself na die goeie
Want dit is al wat ek self werklik gehad het is myself wat ek beheer
Al dink ek het ander dinge behoort dit aan die Skepper
EN al vat ander wat ook haat en sleg doen van jou weg
Kan hulle nooit jouself van jouself en die Skepper vat nie
Dit was ʼn kort opsoming van my sukses.

02/08/2006