35. DIE SONSKYN KAFEE KNAAP

Belangrike sportmanne en akteurs kry altyd voordeel
As my oë vir Lugman Deon Coetzee beoordeel
 My is deur my vermoed dat hy my blikkies kos geniet
Wat my ma in swaar bokse na my toe stuur
Die genot kom terwyl ons dril en ligamsoefeninge doen
Speel hy sport en kyk ons die Sonskyn Kafee program
Maar eendag vang hyself die Korporaal uit met ʼn slenter
Hy word pas gegee vir die middag met die verkorte uur namiddag
Maar hy was die oggend al met daardie uur al weg
Ek kon nooit bepaal wat hy na basies regtig gedoen het nie
Hy was seker in die sportkantoor want hy het vir die weermag rugby gespeel
En later speel hy vir Transvaal ens speel in EGOLI
Ek onthou hom elke keer as ek my kos moet alleen los.

19/03/2005