27. DIE DENKER TRAP BENONI TOE

Ek mag dalk ʼn genetiese ma en pa gehad
Maar my grootse invloed was my ouma en oupa
Vir hulle het ek van Edleen af Benoni toe getrap
Hulle het daar vir die denker ook wyse kos gegee
My oupa was wel daarvoor bekend in die’ dorp
Hy was hooggeag en was ook al op sy tyd ʼn predikant
Hy vertel vele wysheid stories uit sy jonger dae
Hoe hy in sy amp moes koeëls ontduik met die rebellie
Hy het my vele waarde van die mens en God geleer
Sommiges kon wel sê ek het ʼn kwaai ouma gehad
Nadat sy ʼn koggelende tuinier met net een vuishou uitgeslaan het
Maar sy was altyd vir my wonderlik vriendelik en gasvry
Sy is die een wat ons geleer het om kos te maak en veestevier
So het sy die hele familie bymekaar gehou selfs my pa
Saam het die twee staaltjies van Generaal Jan Smuts vertel
Hulle het my die regte waarde van liefde geleer
Hulle was my voorbeeld van ʼn opregte getroude lewe
Want hulle was liefdevol oor vyftigjaar getroud aanmekaar
Ek het haar sagte hand vasgehou toe die dood reeds in haar oë was
Ek was ook die eerste wat hom moes uitken toe hy daar styf gelê het
Maar beide die mense het by my die grootse merk gemaak
Vir hulle sal die denker hemel toe met al die liefde trap.

16/03/2005