43. DIE GEREEDHEIDSKANS

Hulle los die leerling wapenmonteur alleen
Tussen die belangrike gewapende onderskeppings vliegtuie
Wat eerste die land teen ʼn inval moet beskerm
As hy self ʼn vakman nodig het moet hy hom laat roep
Anders is hierdie wapenmonteur maar alleen
Die missiele moet nagesien, getoets en gehang word
Die kanonne moet versien en gelaai word
Die uitskietstoel moet versien en buite getrek word
Die bomrakke moet versien en gelaai word
Die vuurpyllanseerders moet versien en gelaai word
Bomme en vuurpyle moet ingestel en gelaai word
Ander pirotegniese soos die in die weggooi brandstof tenks moet ook versien word
Elke vliegtuig het beide ʼn voorvlug en na vlug inspeksie
Net voor die wapenmonteur wat laaste by die vliegtuig kom as hy vertrek
Of weer eerste by hom kom as hy land moet die vlieënier sy hande op sy kop hou
Want dit is die wapenmonteur wat die wapens koppel of ontkoppel
Hy moet soms voor missiele staan met toets toerusting terwyl die vlieënier dit toets
As die wapens soos bomme nie werk nie moet ons dit buite onskadelik stel
Verder moet die wapenstore en toerusting skoon gehou
Gewoonlik was die wapenmonteurs ook die bom-opruimings personeel
En die vakleerling is ingedeel as hul handlangers
Daar word boekwerk gedoen van alles wat met die vliegtuig gedoen word
Dan moet ons die besoekers ook oor ons werk aanbiedings gee
My vliegtuie moes ten alle tye gewapen en lugvaardig wees
Anders is hulle omgeruil vir ander wat ek weer moes bewapen
So het my ore ook hard gewerk langs die aanloopbaan
Waar die vlieëniers hulle motors finaal toets voor hulle vertrek
En is daar ʼn noodtoestand of oefeninge moet hy bars om hulle in die lug te hou
Selfs die elektroniese teen maatreëls moet onder hou word
En elektroniese wapenmonteurs moet selfs verstaan hoe werk nominale kernwapens
Dit was by die skans hoofsaaklik die werk van die man-alleen
Terwyl hy in sy spaar tyd hom gewei het met die lees
Van boeke oor sielkunde, sosiologie en bestuur

22/05/2005