81. DIE MALIGHEID VAN ADAM EN EVA

Hoe oud is skisofrenie in die mensdom nou werklik?
Al die nasies en rasse het dit ewerediglik onder mekaar
Selfs die Eskimo’s meld die selfde getale aan
My Professor Roos se dit lê nog in ons gene
En dit mag ook oorerflik wees in families
Al is daar veertig persent kans in ʼn familie
Waar beide man en vrou aan die siekte ly
Broei die gene nog normaal onder die gewone mense uit
So hoef die Afrikaners nie meer in die wêreld te bloos nie
Dit is gewoonlik ook die intelligentste families wat dit onderlêde het
En meeste van die wêreldse grootste skeppers en leiers deel die gene
So mag ek ook saam se Ja dit kom ook van Adam en Eva
Skisofrenie het dal die beskaafde en intelligente mens geskep
Ons werklikheid en drome bewustheid is dalk ons psigotiese skeppingsdrang
Wat ons uit Plato se grot en uit die hangende woude gebring het
Wat ons so regop en staande uit die steentydperk gelei het
En die mens soos hy en sy vandag is geskep het
Dit was meer as ʼn siekte dit was ons sleutel tot intelligente beskawing
Jammer vir die natuurbewaarder wat idealiste van spesies is
Die mens en die natuur moet nog steeds aanpas en evalueer
Nog kan die natuur en die mens nie stagneer terwille van ons ideale nie
Dit is die besluit en die doel van moeder natuur en nie ons sin nie
Dit is van die baarmoeder waar die huidige mense geskep was
Maar nou wil die mens Haar beheer en hom of haar self skep
Maar die vraag van oorlewing is wel werk ons saam met die natuur
Of  werk ons nog steeds aan ons super drome na ons uitwissing toe
Want die mense met al sy kennis is nog ondergewig aan die Skepping en die Skepper
So behoort ons nie met ons super psigotiese drome uit te moor
Om die onmoontlike super norm van die huidige mens te skep nie
Waar ons dink ons die skepper is en die Skepper bestaan nie
Want dit is meer as die malligheid van Adam en Eva wat Hom wel geken het
Want skisofrenie maak immers van ʼn supermens net weer ʼn gewone mens
Wat saam met die natuur verder evalueer sonder dat ons ego’s dit bepaal.

15/10/2005