52. DIE REGISTRASIE

Hier kry ek toe Hoof van Staf Operasies se tafel
Soms help ek ook uit met HSPLAN en HWS
Die dokumente stroom in en uit van Beperk tot Geheim
En selfs soms word dit tot Uiters Geheim
In die plek word ek toe maar ʼn spoed leser
Die inligting verstaan ek en dit is baie leersaam
So ook was die mense wat onder die generaals werk
Ons bly tot wakker vir vrae uit die parlement
Die disleksiese vakleerling is snaaks genoeg nou ʼn klerk
Direktoraat Staf Dienste val direk onder Hoof van Weermag Staf
Die registrasie se inligting ruik na orals uit
En die word so lid van die Suid Afrikaanse Instituut van Internasionale Aangeleenthede
So ontvou die werklike wêreld voor sy eie oë
Inligting was toe baie waardevol maar jy moes dit maar stil hou
Soms praat ek direk met ambassadeurs onder die vaandel van die SAIIA
So het ek tot naby die staatspresident gekom en die wat hom adviseer
Onder andere was Chester Crocker van die VSA eendag daar
Hy het ons diplomate gevra as hulle so met hulle hande in hulle sake staan
Of hulle nog baie fondse oor het om nog met die oorlog en beleid aan te gaan
Later het die ANC lede ook hulle verskyning daar gemaak
Ek het van hulle eendag in die rigting van die kleedkamers verwys
My wysheid was geod. genoeg om regteluister
En met regte wysheid op belangrike vrae te antwoord
Ek het meestal die gebeure by die Direktoraat Openbare Betrekkinge gerapporteer
Ek het daar Kolonel Johan Beyers ontmoet wat later hoof van die direktoraat geword het
Hulle het gefrons as hulle die vrae hoor wat aan my gevare was
En goedsmoeds gesug as hulle my antwoorde daar na hoor
Maar vir my op die einde word die organisasies ver te duur
Want die algemene klerk se teenwoordigheid word met fondse stil gemaak
Maar hy onthou die wonderlike wêreld waar van hy toe deel was

29/09/2005