4. DIE SPOKE

In ma se arms in die kombuis
Spreek die kind snaakse woorde
Met ʼn gepeupel wat net hy kan sien
Die ouer word verskrik en sit hom neer
Want die kind praat met sy hallusinasies
Hulle was die spoke van al die nasies
In latere jare vlug die bediende
Die sitkamer is vas gevan in debat
Die kind het met homself gepraat
As of twee mense teenwoordig was
Nog later skrik die kind vir homself
Want hy hoor sy naam hard uit geroep
Maar daar was niemand teenwoordig nie
Hy dink aan die Bybel as of dit God was
Wat sy naam na hom uit roep
Nou baie later wonder die selfde kind
As of sy skisofrenie nie al daar begin het nie
Of was skisofrenie nie net die eerste evolusie
Wat die mens voortgebring het en beskaaf gemaak het nie?
Leef die mens nie uit hulle drome nie
Wanneer hulle skeppend is nie?
Want dan leef ons maar in ʼn droom
Terwyl ons die werklikheid ervaar.

13/10/2004