20. DIE VYF MUISE

Dit was vyf wit muise vir vyf sent
En dit was ʼn boerdery sonder my pa se konsent
So was hulle vinnig by die voordeur af gelaai
Dit was weke lang na Big Ben die wit rot
Wat tonnels in my hangkas geëet het
Maar die muise het nog dieselfde geruik
Toe kom daar ʼn bose plan in die middel van die winter
Die muise word gebad en onder ʼn karton doos gesit
Die bitter stokstyf muise het net daar die gees gegee
En die vyf sent eksperiment was spoedig verby
Toe rig die navorser ho op hase, hoenders en ʼn eend
Die hase het van elektriese drade gehou en hulle was gou gebraai
Die klein eendjie was nie rêrig waterdig in die swembad nie en het versuip
Die kapok haantjie het so goed aangegaan
Dat hy sy laaste kraai gemaak het voor die bure se hond
Die buur vrou voel toe sleg en gee my tien rand
Toe moes my pa my van die besigheid les keer
Om daarmee nog hoeders vir die bure se hond beskikbaar te stel
Toe rig die navorser hom op die bure se kinders
Eers word daar geleer om bome te bou
So het die swembad se chloor vinnig op geraak
En toe in onkunde word hy swartkruit se formule gegee
Selfs bottels vol gas was ʼn plaasvervanger vir karbied
Hulle was verhit om hulle breekpunt te toets
Dit id juis in een van die toetse
Waar ek ʼn skrapnel wond opgedoen het
War my ʼn ernstige bloed vergifting gegee het
Ek het nooit somer gevloek nie maar die operasie was seer
Die navorser rig hom toe op kos
Die grootmense hou van slakke eet
En vergelyk hulle met die tuin slakke
Die kind hou toe ʼn braai
En eksperimenteer op die bure se kinders
Hulle het almal oorleef maar het baie gesigte getrek
Die navorser hou hom toe by liefde en sy ma se kos.

23/02/2005