56. DIREKTORAAT STAFDIENSTE

Hulle skuif my uit die HS OPS registrasie
En voor in die dienskamer kry ek toe ʼn stoel
Want ek kan mos in twee tale skryf
Want die een maand was Afrikaans
En die ander maand was Engels
Van brille en oog toets vorms
Van lugmag vlugte tot bus ritte
Die trein word ook soms gebruik
Deel een en twee orders word ook geskryf
Die direktiewe word ook noukeurig bygehou
Verlof word uitgewerk en verwerk
SAL vlugte word bespreek en betaal
Dan word daar ook gehelp met personeel lêers
Koerante word twee keer per dag by gehou
So word subsidie motor kontrakte uitgewerk
Wanneer hulle bestel word hulle vorms maandeliks by gehou
Dit was die werk van net een mens by die Verdediging Hoof Kwartier
Dit is ook geen wonder dat ʼn Kolonel
Vir my en ʼn ander meneer ʼn bedankings brief skryf oor ons dienste
Terwyl die ander ongesiens net ons dienste wil aanspraak maak
Dit uit een mens wat oorwerk was en nog sy boeke kon lees
Meestal etenstye, tee tye en na werk by die kwartiere
Daar in sy binnekamer staan die internasionale wete hoog
Dit val ook saam die Ruimte Wet, sosiologie en sielkunde
Daar was ook ʼn boek 500 jaar voor die blanke besetting
So was die algemene klerk meer as ʼn klerk
Die ander wou net hulle eie diens gehad het
Maar wie gee die klerk en die wêreld wel diens?

29/09/2005