23. DISLEKSIA

Vir hierdie vreemde wêreld het ek stil gebly
Harde woorde, haat en vloekery het ek vir my
As ek eenvoudig iets kon haat is ons self te haat
Ek het niks teen enige een gehaat nie
Ek het elke individu persoonlik opgesom
My middelpunt was nie van uit ʼn groep nie
My middelpunt het suiwer uit myself gekom
As die ander groepe daar aan voldoen het was ek deel daar van
Dit is wel hieroor wat ek nie wou presteer nie
Want sommiges voel sleg of oorjuigend wanneer hulle wen of verloor
Maar uit hulle en ander spane se individue word die beter span gekies
Daar om is my affiliasie by diegene wat hulle beste doen al wen of verloor hulle
Maar dat ek suiwer disleksies was
Glo ek en die spesialiste nie meer vandag nie
Dit mag wel vroë tekens van Skisofrenie gewees het
Al het die visie prinsipaal my in sy kantoor toegesluit
En so het hulle my opstel na opstel laat skryf het
Maar die probleem het nie veel verbeter nie
Ek moes so na skool gaan nog aangaan
Maar het ernstig gesukkel om dit nagesien te kry
Want my direkte aanleg was in die sosiale wetenskappe
Boek na boek het ek die onderwerp verslind
En in praktyk moes ander proef konyne dit ondervind
Baie het toe al gedink ek het reeds my kop verloor
En my vermy as hulle dinge doen wat hulle nie verstaan nie
Die situasie was vir hulle ongemaklik onder die wysheid
My opstelle en poësie het hieroor gegaan
Die werk is toe vir kompetisies ingeskryf
Die hoof doel was om iemand te kry om dit na te sien
En as ʼn wonderwerk dit wil hê het ek iets gewen
So het ek later ʼn foto-joenalis geword
Dit is met tyd dat ek my waarde geleer het
Beide in my gestremdheid, perke en vermoëns
Ek moes oor die belangstelling dal akademies gebly het
Maar om die haat en politiek te vermy het ek beter gedoen
Want tegnies het my ook baie geleer wat ook hier van pas kom.

05/03/2005