68. EPISODES

Die weermag het my siek gemaak
Want dit was nie verdediging met liefde nie
Maar dit was verdediging met haat vir jou medemens
Hulle het geglo met haat kan jy jou vyand oorwin
Terwyl hulle kapelane die gedoente goed keer
Onder die Herder se naam wat net self liefde geopenbaar het
En net eenkeer onder die mense ingeklim het
Toe hulle geld uit sy Vader se Temple gemaak het
Ek dink seker heilgesant moet hier goed betaal word
As die Temple vandag in sy medemens se liggame is
Hulle gaan definitief nie hulle ore en ander ledemate terugsit nie
Hull gaan wel later met hulle opponente se heiliges saam leef
Die Skepper moet maar vir die stukkende tempels sorg
Met liefde wou ek die gedoente van haat oorwin
Maar met hulle haat het hulle my net siek gemaak
Die liefdeskind word net gesien as ʼn swakkeling
Net soos ʼn Herder wat nie uit die dood kan opstaan nie
Want hulle soek ʼn ander leier ʼn god van oorlog en haat
Hulle soek nie ʼn Herder van liefde en vrede nie
So veg hulle soos kruisvaders in die Herder se naam
Maar soos ʼn liedeskind veg ek ook vir liefde in sy naam
Wys my vir wie het Hy met die haatlike swaard aangeval?
Of het Hy nie met daardie hand iemand se oor wat kan hoor teruggesit nie?
Was dit nie meer werd om die Temple skoon te maak
Met liefde as om dit te vernietig nie en te haat nie?
Maar elke keer as die liefdeskind sterk word
Dan slaan hulle haatlike spoke op hom toe
En so veneder hulle hom met hulle haat
En so weet ek hoe die Herder op sy dag gevoel het
Want in naam was hulle wel die selfde
Maar in gees was hulle elders om te kan haat
So op die einde gaan Sy naam jou nie help met sulke dade nie
Want selfs Judas moes nie gebore word nie of hy kon net bieg
Soos wat die anders so vroom na hulle haatlike dade verklaar
Ek weet in my siel nou hoe hy weer opgestaan het
EN ek weet ook daardie dag hoe alleen hy was
Toe die haan drie keer moes kraai om dit te bevestig
Want so was die meerderheid se wyses nog nooit reg nie
Maar die meerderheid glo aan hulle eenheid nie individualisme nie
Want alleen soos die Herder met liefde is hulle te bang om siele te red.

08/10/2005