50. KAPTEIN VISSER

Ek bly maar stil en uit die politiek van die om my
Ek bly ook maar uit my familie se polemiek
My toesighouer beskou my sielsiek
En stuur my na die sielkundige Kaptein Visser
Die sielkundige het ʼn ander versier
“Jy is in ʼn vreeslike toutrekking ou dier”
Vir die werk was ek ver te stil en by myself
En by die familie was ek diep in die vuur
Kies jy net een kant dan brand jy jou amper mors dood
Die sielkundige adviseur my die kluisenaarspad
Dat my denke vir rede en verklarings is my kognitiewe behoud
Hy toets my ook en kontak my vorige toetsers
En hulle almal sê ek moet met mense werk
Die plofstof medisyne is nie goed vir my nie
Hy adviseer my liewer vir personeel bestuur
Maar die ander lees dit verkeerd en ek kry personeel administrasie
Die einste administrasie frustrasie word later ʼn duur vuur
Terwyl die individualis nog na homself soek deur sy vrese
Maar daar is wel ʼn eerlike en opregte pad
Maar jy loop hom alleen met jou eie wysheid
Onder die toesig van net die Son en die Skepper
Moet jy alleen van daar die wyse talente gebruik maak
En die Skepper volg met jou eie kennis tussen goed en kwaad
Terwyl die ander vir die Skepper sy pad wil bepaal
Soos die Fariseërs vir Christus wil sê hoe die godsdiens wette lees
So wil die ander onder die kapelaan se toesig ook dit doen
Maar ek weet ek kan nie die Skepper wees nie
En die meerderheid is meestal nooit reg nie
Hulle soek net saamhorigheid en sulke morele
Om hulle gewete van kwaad doen te sus en te troos
Maar ek bly maar net alleen my Skepper se wyse kneg
In die donkerte van stilte en alleen wees kan hulle nie by my uitkom nie
Hier huil ek bitter alleen tussen die mense wat my oorheers
Met ʼn bitter vuur van liefde vir die globale individuele mens.

25/09/2005