58. KOERANTE EN VLIEGTUIGKAARTJIES

Om heel voor te wees was ook om deurman te wees
Die koerante het ook heel voor op die toonbank gele
Uitgepak in senioriteit en uitgemaak aan die ontvangers
Soos hulle eienaars was alles volgens rang volgorde
Een dag kom die Inspekteur Generaal as Generaal Major self
Hy het nooit daar van gehou om met ʼn Onder offisier te praat nie
Maar so kom hy persoonlik na my kantoor toe oor een koerant
So moes ek hom verduidelik dat hy onder die volgorde die junior is
En dat die ander ontvangers almal sy senior of meer belangrik was
 En as daar net een koerant kort was dit by hom weg gelaat gaan wees
Hy is ingelig dat die tekort gerapporteer was aan die nodiges
Die SAL vliegtuig kaartjies was die tyd ook ʼn probleem
Om die regte vorms uit die hoer kantore te kry
Want dit het die betaling bemoeilik en vertraag
Anders moes gewaarmerkde kopies by SAL se kantoor self gemaak word
Wat weer na baie voorbereiding gesertifiseer was as ware dokumente
Die begroting moes bestuur word dat dit ooreenstem met fondse
Soms om handtekeninge te kry as die paar offisiere weg was
Word daar self aan die deur van die Hoof van Die Weermag geklop
En moes aandring dat iemand instaan in die beuels kanaal as bemagtigde
Dit was miskien hoekom ek toe onder die vyf moeilikstes getel het.

29/09/2005