11. LAERSKOOL KREFT

Dit is potjie op die kop sit
En rondom die hare afskroei
Met kortbroek aandag staan
As die boere vir die skot die stem sing
Hulle praat baie van voortrekkers en rooinekke
Die skot se naam word toe Gerrit herdoop
“Gerrit perred kerriekstieks terred”
So het die skot ook ʼn boer geword
Maar dit hou nie by die huis nie
Die Engelse sien hom in ʼn boere uniform
Die boere hoor hom by die huis Engels praat
Dit is vir almal net hoogverraad
En word deur beide die Engelse en boere uitgejou
Hy kan nie absoluut enige een se kant kies nie
Jy kan nie ʼn skot ʼn Engelsman noem nie
Dit is die selfde belediging vir ʼn Afrikaner
Hull weet nie van die Skotse oorsprong nie
Dat dit lank voor van Riebeeck dieselfde is nie
Die boek van Oerlande het vir hulle te oud geraak
Nou doen hulle net wat vir hulle smaak
Maar die skot bly wys by die waarheid se middel
Hy sien nie hulle apartheid raak nie
Hy sien individuele wat oorbly as sy vriende
Hy heet geen probleem met hulle kleur of taal nie
SO heet hulle die rots waarop sy ware wysheid staan
Hulle was hulle feite die kop in geprop
Maar wysheid kon die fout daar in sien
So bly die kind stil en laat die water loop
Met tyd sal Afrika wel sy waarheid sien.

21/02/2005