65. ONS WEET TEVEEL

Ons mag hulle nie meer vrae vra nie
Want hulle se ons weet te veel
Terwyl dit wysheid en algemene kennis was
Mens hoef net vir jouself te dink en breinstof gebruik
Dit verder naslaan in biblioteke in algemene boeke
Of oplees in vaktydskrifte of koerante
Ons vrae was net om ons vermoedens te bevestig
Daar was nooit regtig meer geweet as ander joernaliste nie
Ons vrae was net om hulle bewus temaak
Van die deurdenkliheid van die intelligente mens
Van bronne wat algemeen voorkom in die wêreld en publiek
As die ander net ʼn bietjie meer moeite gedoen het
Sal hulle ook die algemene geheime geweet het
As die gewone publiek ook net vir hulleself regtig gedink het
Sal hulle ook dan almal teveel geweet het
Maar ons glo mos wat ons wil hoor en wat hulle net se
Die prediker kan jou nie in die hemel bring nie
Dit kan net uit jou eie kennis kom van goed en kwaad
Dit is jou deeglikheid, aksies en wysheid
Want die Skerper vrae net jou in oordeelsdag
Nie jou prediker of ander sogenaamd meer wyses nie
Want die wat net sommer volg begrawe net hulle wyse talente
End die wat ondersoek en in die toekoms sien was die wyse kneg
Wat die goeie oes van wysheid en korrekte aksies ingebring het
Want hulle het hulle talente so vir die Skepper vernmeder
En so kon hulle die skepping en hulle self aanhoudend verbeter
Daan mag die Duiwel vra dat ons te veel weet en in die donker moet bly.

07/10/2005