3. OUMA EN OUPA

Daar was ʼn ouma Leonie en ʼn oupa Bill Clark
Daar was ook ʼn ouma plaas en ʼn oupa Nooitgedacht
Want die oupa was al lankal op tagtig oorlede
Toe my ma sy dogter maar net sestien was
Ouma Leonie se koolstoof kook die familie bymekaar
En oupa Bill ʼn afgetrede predikant was ʼn verkoopsman
Hulle het my altyd met liefde by die huis ontvang
En het op my moeilike dae na my geluister
Toe my familie nie meer vir mekaar wou fluister nie
Ek het later die dood in my ouma se oë gesien
Toe ek haar hand gehou het en haar in die oë gekyk het
My oupa na sy laaste asem was ek die eerste om hom uit te ken
Die populêre man met sy groot wysheid het my altyd uit geken
Ouma plaas ek onthou nog jou koolstoof en spens
En die buite koelkamer vol as en varings
Waar oor die krue water gevloei het
As ek net oud genoeg was om met julle kon gepraat het
Maar die ander twee was my enigste rolmodelle gewees
Dit is hulle lewensfilosofie wat ek nou behaag
Dit is net jammer dat die wêreld vir hulle vergaan het
En my alleen met die versoekende gelos het.

30/09/2004