63. SALUT

Die nuwe naam kom saam met ʼn nuwe weermag
Dit was vir onderstel om ʼn onafhanklike een te wees
Maar my lewe staan nog wag vir die eerlikheid van ander
Van dat ek eers in die eerste persoon begin skryf het
Want die oumanne sit ons toe in die skyf
Hulle wou nie ʼn ware onafhanklike tydskrif hê nie
Hulle wil net hulle kan in ʼn in huislike een stel
Die skrywer en die publiek moet gaan na die stere
Want van die aarde af moet sy morele geblêr
Al wou sommiges uit die nuwe bedeling hom gebruik
Om vredemakende toesprake te skryf om dat hulle in hom geglo het
Maar die oumanne het net in sy rang en hulle eie idees vas gekyk
Hy word toe meer ʼn fotograaf saam met die bietjie joernalis wat oor is
Maar sy foto’s ontvang ook groot pryse en hoof van die fotografiese seksie raak
Daar moet hy motiveer en die aankope doen
Sy redenering het uit drie motor aansoeke elke keer gewen onder die ander
En soms moë hy ook die ander met die vermoë uit die moeilikheid help
Maar homself wou niemand ken of help nie want hy ken liefde en nie haat nie.
Want vir homself was daar nie troos nie want as daar was was dit sy eie
So wag hulle tot hy breek dan gee hulle ʼn Militêre Meriete Medalje
Terwyl ander onkundiges nog daaroor beswaarmaak
Hulle noem dit ʼn weermag van vriende
Terwyl jou grootste en self aangestelde vyande ook daar skuil
En van kamp na kamp vir die nuwe regering huil
Want al was daar ʼn aktiewe redaksionele komitee
Wat my werk aanvanklik goedgekeur het
Het sommige ouman en vyande maar net die onafhanklike mandaat oorgevat
En so word deursigtigeheid en onafhanklikheid met fascisme gesmoor
En eensydige in huise propaganda as ʼn doktorsgraad opgedien.

07/102005